Тел. 02/3230-401 e-mailjuzsd-sk@mtsp.gov.mk
Select Page

Теоретскиот дел од стручниот испит ќе се спроведе од 28.07.2020 до 31.07.2020 година

Практичниот дел од стручниот испит ќе се спроведе од 18.08.2020 година

Распоредот по денови и групи ќе биде дополнително објавен.